Cho (O) đường kính AB lấy I thuộc OA vẽ đường thẳng d vuông OA tại I. Cho d cắt (O) tại M và N lấy E thuộc góc MB . Cho AE cắt MN tại K a) chứng min

Question

Cho (O) đường kính AB lấy I thuộc OA vẽ đường thẳng d vuông OA tại I. Cho d cắt (O) tại M và N lấy E thuộc góc MB . Cho AE cắt MN tại K
a) chứng minh tứ giác BMKI nội tiếp
b) chứng minh AK.AE=AI.AB

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-04-20T14:34:01+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T14:35:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $AB$ là đường kính của $(O)\to AE\perp BE$

  Mà $MN\perp AB\to \widehat{KIB}=\widehat{KEB}(=90^o)$

  $\to BEKI$ nội tiếp đường tròn đường kính $KB$

  b.Xét $\Delta AKI, \Delta ABE$ có:

  Chung $\hat A$

  $\widehat{AIK}=\widehat{AEB}(=90^o)$

  $\to \Delta AIK\sim\Delta AEB(g.g)$
  $\to \dfrac{AI}{AE}=\dfrac{AK}{AB}$

  $\to AK.AE=AI.AB$

  cho-o-duong-kinh-ab-lay-i-thuoc-oa-ve-duong-thang-d-vuong-oa-tai-i-cho-d-cat-o-tai-m-va-n-lay-e

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )