Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC, M là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn. Gọi P là điểm chính giữa cung BM .A là giao điểm của BP và CM . H là

Question

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC, M là một điểm bất kỳ trên nửa đường tròn. Gọi P là điểm chính giữa cung BM .A là giao điểm của BP và CM . H là giao điểm của BM và CP . gọi K là trung điểm của HC . I là giao điểm của OM và CP .CMR
a) BH.BM=1/2 BA ²

in progress 0
Nho 9 months 2021-04-20T16:55:12+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T16:56:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $CB$ là đường kính của $(O)\to BM\perp MC, BP\perp PC$

  Mà $P$ là điểm chính giữa cung $BM$

  $\to CP$ là phân giac s$\widehat{BCA}$

  Mà $CP\perp AB$

  $\to \Delta BCA$ cân tại $C\to P$ là trung điểm $AB\to BP.BA=\dfrac12AB^2$

  Xét $\Delta BPH,\Delta BMA$ có:

  Chung $\hat B$

  $\widehat{BPH}=\widehat{BMA}(=90^o)$

  $\to \Delta BPH\sim\Delta BMA(g.g)$
  $\to \dfrac{BP}{BM}=\dfrac{BH}{BA}$

  $\to BH.BM=BP.BA=\dfrac12BA^2$

  cho-nua-duong-tron-tam-o-duong-kinh-bc-m-la-mot-diem-bat-ky-tren-nua-duong-tron-goi-p-la-diem-ch

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )