cho n điểm A1, A2,…..An (n lớn hơn hoặc bằng hai ) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm, ta kẻ 1 đường thẳng tính n biết số đ

Question

cho n điểm A1, A2,…..An (n lớn hơn hoặc bằng hai ) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm, ta kẻ 1 đường thẳng
tính n biết số đường thẳng kẻ được là 1128 ?

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-29T06:11:29+00:00 2 Answers 77 views 0

Answers ( )

 1. Ta có :

  `[n.(n-1)]/2=1128`

  `⇒` Không có `n ≥ 2` thỏa mãn đề bài (Vì tích `2` số tự nhiên không có tận cùng là `8`) 

  Học tốt !

 2. Đáp án:

  n=48

  Giải thích các bước giải:

  n.(n-1):2=1128

  ⇒n=48

Leave an answer