cho mk hỏi tại sao 2sin^2x-sinx-1 = 2(sinx+1)(sinx-1/2)

Question

cho mk hỏi tại sao 2sin^2x-sinx-1
= 2(sinx+1)(sinx-1/2)

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-10-13T15:50:12+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Phần đề bài chưa chính xác

  $\begin{array}{l}
  2{\sin ^2}x – \sin x – 1\\
   = 2{\sin ^2}x – 2\sin x + \sin x – 1\\
   = \left( {\sin x – 1} \right)\left( {2\sin x + 1} \right)\\
   = \left( {2\sin x + 1} \right)\left( {\sin x – 1} \right)\\
   = 2.\left( {\sin x + \frac{1}{2}} \right).\left( {\sin x – 1} \right)\\
   \ne 2.\left( {\sin x + 1} \right).\left( {\sin x – \frac{1}{2}} \right)
  \end{array}$

 2. $2\sin^2x-\sin x-1$

  $=2\sin^2x-2\sin x+\sin x-1$

  $=2\sin x(\sin x-1)+(\sin x-1)$

  $=(2\sin x+1)(\sin x-1)$

  $=2(\sin x+\dfrac{1}{2})(\sin x-1)$

  $\to$ không thể CM như đề.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )