cho mình vài từ và nêu ra nghĩa của nó nha cho mình 7 từ có nhiều nghĩa và nêu ra nghĩa chuyển có nó nha AI TL SỚM MK VOTE 5 SAO NHA

Question

cho mình vài từ và nêu ra nghĩa của nó nha
cho mình 7 từ có nhiều nghĩa và nêu ra nghĩa chuyển có nó nha
AI TL SỚM MK VOTE 5 SAO NHA

in progress 0
Ngọc Khuê 5 months 2021-08-22T07:42:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T07:43:48+00:00

  Từ chân:

  nghĩa gốc: chân chỉ bộ phận cơ thể người. 

  nghĩa chuyển: chân trời, chân thành,…

  0
  2021-08-22T07:43:58+00:00

  ngụ ; ở để làm ăn sinh sống

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )