Cho mình xin hỏi câu 5 với ạ

Question

Cho mình xin hỏi câu 5 với ạ
cho-minh-in-hoi-cau-5-voi-a

in progress 0
Nem 2 tháng 2021-05-04T15:50:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  `A=1005/2011`

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `A=1/(1.3)+1/(3.5)+1/(5.7)+…+1/(2009.2011)`

  `2A=2/(1.3)+2/(3.5)+2/(5.7)+…+2/(2009.2011)`

  `2A=1/1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/2009-1/2011`

  `2A=1/1-1/2011`

  `2A=2010/2011`

  `A=2010/2011 : 2`

  `A=1005/2011`

 2. Đáp án:

  `=1005/2011`

  Giải thích các bước giải:

  `A=1/(1.3)+1/(3.5)+1/(5.7)+…+1/(2019.2011)`

  `=>2A=2/(1.3)+2/(3.5)+2/(5.7)+…+2/(2019.2011)`

  `=>2A=1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/2019-1/2011`

  `=>2A=1-1/2011=2010/2011`

  `=>A=2010/2011:2`

  `=>A=1005/2011`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )