Cho mình hỏi từ ” trỏ” trong bài Đại từ lớp 7 nghĩa là gì ( cô mình nói chưa phải là chỉ rõ hơn nữa mới ok) helppppp

Question

Cho mình hỏi từ ” trỏ” trong bài Đại từ lớp 7 nghĩa là gì ( cô mình nói chưa phải là chỉ rõ hơn nữa mới ok) helppppp

in progress 0
Vân Khánh 5 months 2021-09-02T18:46:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T18:47:59+00:00

  Từ “trỏ” trong đại từ lớp 7 có nghĩa là từ dùng để chỉ ví dụ như là để chỉ người, sự vật, số lượng, hoạt động, tính chất , sự việc

  0
  2021-09-02T18:48:15+00:00

  Đại từ để trỏ

  – Trỏ người, sự vật 

  – Trỏ số lượng

  – Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )