Cho mình hỏi tổng của số lớn nhất có năm chữ số với số lớn nhất có ba chữ số là…??? #m.n giảng giúp e với e đang cần gấp. E cảm ơn m.n ạ

Question

Cho mình hỏi tổng của số lớn nhất có năm chữ số với số lớn nhất có ba chữ số là…???
#m.n giảng giúp e với e đang cần gấp. E cảm ơn m.n ạ

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-29T11:34:37+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T11:35:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số lớn nhất có 5 chữ số là : 99999

   số lớn nhất có 3 chữ số là : 999

   => tổng của số lớn nhất có 5 chữ sỗ và số lớn nhất có 3 chữ số là : 

            99999+999=100998

      Đáp số 100998

  0
  2020-11-29T11:36:04+00:00

  Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99999

  Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

  Tổng 2 số là:   

                  99999+999=100998

                                    Đáp số: 100998

  @xin hay nhất nhoa :3

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )