cho mình hỏi là văn bản nghị luận xã hội là gì?cho mình ví dụ nếu có thể giúp mình làm bài văn nghị luận xã hội với nếu không biết làm cho mình hỏi câ

Question

cho mình hỏi là văn bản nghị luận xã hội là gì?cho mình ví dụ
nếu có thể giúp mình làm bài văn nghị luận xã hội với nếu không biết làm cho mình hỏi câu ở trên cũng được mình cảm ơn trước

in progress 0
King 6 months 2021-08-03T01:30:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-03T01:31:18+00:00

    Văn nghị luận xã hội là một phương pháp nghị luận bàn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực xã hội, chính trị, đạo đức, chân lý đời sống. Đây là thể loại văn học được sử dụng nhằm làm sáng tỏ, mở rộng vấn đề. Nghị luận xã hội bao gồm tất cả những vấn đề về lối sống, đạo lý, tư tưởng, những hiện tượng tốt xấu, đúng sai trong xã hội. Từ đó có thể đưa ra cái nhìn chân thực của bạn về vấn đề đó và ứng dụng vào đời sống ra sao.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )