Cho mình hỏi câu này với: Nếu 1 hình thang có 2 cạnh đối song song thì có thể suy ra nó là 1 hình thang cân hay không?

Question

Cho mình hỏi câu này với: Nếu 1 hình thang có 2 cạnh đối song song thì có thể suy ra nó là 1 hình thang cân hay không?

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-10-30T04:10:05+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  1. Trong một hình thang cân thì điều kiện đẩu tiên phải là tứ giác đó chính là hình thang cân và một số điều kiện khác như hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau, hai đường chéo bằng nha còn hai cạnh bên bằng nhau thì có thể chưa chắc là hình thang cân. Vì vậy hai cạnh của một tứ giác song song chỉ là hình thang.

  2. Ko nhé

    Nếu 1 hình thang thì chắc chắn `2` đáy sẽ song song với nhau

    Nếu 2 cạnh bên song song thì vẫn chưa khẳng định được nó là hình thang cân

    Vậy chỉ khi `1` hình thang có `2` cạnh bên song song thì nó mới là hình thang cân

Leave an answer