Cho mình hỏi các giải thưởng của Đoàn Giỏi là những giải thường nào ??

Question

Cho mình hỏi các giải thưởng của Đoàn Giỏi là những giải thường nào ??

in progress 0
Eirian 1 week 2021-07-21T08:39:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T08:40:26+00:00

    giải thưởng mà nhà văn Đoàn Giỏi nhận được:  Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2001

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )