Cho mình hỏi bài này Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho Dộ dài (vtMA+vtMB) = Độ dài vtMA+độ dài VTMB

Question

Cho mình hỏi bài này
Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho Dộ dài (vtMA+vtMB)
= Độ dài vtMA+độ dài VTMB

0
Acacia 1 year 2020-10-31T16:02:50+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )