Cho lục giác MNPQRS có tâm o a) tìm các vectơ cung phương với vec tơ OP.RS. PQ b)tìm các vectơ cùng hướng vỚI OR. MN. OM NP.c)tim các vectơ băng với

Question

Cho lục giác MNPQRS có tâm o a) tìm các vectơ cung phương với vec tơ OP.RS. PQ b)tìm các vectơ cùng hướng vỚI OR. MN. OM NP.c)tim các vectơ băng với MN.PQ.OQ.OR e) Tìm cácvec to đoi voi NP.OR. OS. OR

0
Euphemia 9 months 2020-10-31T00:44:32+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )