Cho khối trước tam giác đều S.ABC có cạnh Ab = a các cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 60 ° mặt phẳng qua AB và vuông góc với cạnh SC tại M a) tính Thể

Question

Cho khối trước tam giác đều S.ABC có cạnh Ab = a các cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 60 ° mặt phẳng qua AB và vuông góc với cạnh SC tại M
a) tính Thể tích Vs.abc
b) tính tỉ số Vs.abm/ Vs.abc
???????? giúp mik nha

0
Philomena 1 year 2020-11-16T04:55:47+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )