`Cho HV SAU, TRONG ĐÓ AB//CD` `CMR ∠AEC = ∠BAE + ∠ECD`

Question

`Cho HV SAU, TRONG ĐÓ AB//CD`
`CMR ∠AEC = ∠BAE + ∠ECD`
cho-hv-sau-trong-do-ab-cd-cmr-aec-bae-ecd

in progress 0
Delwyn 9 months 2020-10-17T20:20:22+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T20:21:23+00:00

  Kẻ tia Ex sao cho Ex//AB, mà AB//CD(gt)⇒ Ex//CD

  Do đó: ∠BAE=∠AEx; ∠ECD=∠CEx (sole trong)

  Mặt khác: ∠AEx+∠CEx=∠AEC

          ⇔ ∠AEC=∠BAE+∠ECD (đpcm)

  0
  2020-10-17T20:22:18+00:00

  Đáp án: 

  kẻ đoạn thẳng a//AB//CD đi qua E, ta có

  ∠BAE=∠E1 (2 góc SLT)

  ∠ECD=∠E2(2 góc SLT)

  mà ∠ACE=∠E1 + ∠E2

  AEC=BAE+ECD (đpcm)

  cho-hv-sau-trong-do-ab-cd-cmr-aec-bae-ecd

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )