Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp này đi qua đ Pb(NO3)2 dư thu được 23,9 g kết tủa

Question

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp này đi qua đ Pb(NO3)2 dư thu được 23,9 g kết tủa màu đen.
a, Viết PTHH của các phản ứng xảy ra?
b, Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu?
c, Tính khối lượng của Fe và FeS có trong hỗn hợp ban đầu?

in progress 0
Xavia 1 year 2020-12-03T06:22:25+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T06:24:23+00:00

  Đáp án:

  b) $V_{H_2S}=2,24\ l;\ V_{H_2} = 0,224\ l$

  c) $m_{Fe} =0,56\ g;\ m_{FeS} = 8,8 g$

  Giải thích các bước giải:

  a, b.

  Vì khí cho hỗn hợp khí vào dung dịch Pb(NO3)2 thì có kết tủa đen

  ⇒ Hỗn hợp khí có H2S và H2

  Có $n_{PbS} = \dfrac{23,9}{239} = 0,1\ mol$

  PTHH :

  $Pb(NO_3)_2 + H_2S → PbS + 2HNO_3\\\hspace{2,8cm}0,1\hspace{1cm}0,1\hspace{2,4cm}(mol)$
  Theo PT: $n_{H_2S} = n_{PbS} = 0,1\ mol ⇒ V_{H_2S} = 0,1.22,4 = 2,24\ l$

  có $n_{\text{hh khí}} = \dfrac{2,464}{22,4} = 0,11\ mol$

  $⇒ n_{H_2} = 0,11 – 0,1 = 0,01\ mol$

  $⇒ V_{ H_2} = 0,01.22,4 = 0,224\ l$

  c.

  $Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2\uparrow\\0,01\hspace{3,9cm}0,01$
  $⇒ n_{Fe} = n_{H_2} = 0,01\ mol$

  $⇒ m_{Fe} = 0,01.56 =  0,56\ gam$

  $FeS + 2HCl → FeCl_2 + H_2S\uparrow\\0,1\hspace{4,7cm}0,1$
  $⇒ n_{FeS} = n_{H2S} = 0,1\ mol$

  $⇒ m_{FeS} = 0,1.88 = 8,8\ gam$

   

  0
  2020-12-03T06:24:32+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo h2 + pb(no3)2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )