Cho hỗn hợp A gồm fes và feco3 tác dụng với dd hno3 đặc nóng dư,phản ứng hoàn toàn,thu được dd A1 chỉ chứa fe(no3)3,h2so4 và hno3 dư;hỗn hợp B gồm 2 k

Question

Cho hỗn hợp A gồm fes và feco3 tác dụng với dd hno3 đặc nóng dư,phản ứng hoàn toàn,thu được dd A1 chỉ chứa fe(no3)3,h2so4 và hno3 dư;hỗn hợp B gồm 2 khí là X và Y có tỉ khối so với h2 bằng 22,8.viết các phương trình phản ứng và tính phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong A

in progress 0
RobertKer 1 year 2020-12-30T16:35:57+00:00 3 Answers 267 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-30T16:37:50+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

  %mFeCO3=79,82%%mFeS=20,18%

  Giải thích các bước giải:

  MB = 22,8 . 2 = 45,6

  Khí X là CO2

  → Khí Y có PTK > 45,6 → Y là NO2

   Phương trình hóa học:

  FeS + 12HNO3 đn → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 9NO2 + 5H2O            (1)

  FeCO3 + 4HNO3 đn → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O               (2)

  Coi nB = 1

  mB = 1 . 45,6 = 45,6 (g)

   

  0
  2020-12-30T16:37:55+00:00

  Đáp án:

  $\eqalign{
    & \% {m_{FeC{O_3}}} = 79,82\%   \cr 
    & \% {m_{FeS}} = 20,18\%  \cr} $

  Giải thích các bước giải:

  MB = 22,8 . 2 = 45,6

  Khí X là CO2

  → Khí Y có PTK > 45,6 → Y là NO2

   Phương trình hóa học:

  FeS + 12HNO3 đn → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 9NO2 + 5H2O            (1)

  FeCO3 + 4HNO3 đn → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O               (2)

  Coi nB = 1

  mB = 1 . 45,6 = 45,6 (g)

  Gọi số mol CO2, NO2 lần lượt là x, y

  Ta có hpt: $\left\{ \matrix{
    x + y = 1 \hfill \cr 
    44x + 46y = 45,6 \hfill \cr}  \right. \to \left\{ \matrix{
    x = 0,2 \hfill \cr 
    y = 0,8 \hfill \cr}  \right.$

  Theo (2): nFeCO3 = nNO2 (2) = nCO2 = 0,2 mol

  nNO2 (1) = 0,8 – 0,2 = 0,6 mol

  Theo (1): nFeS = $\frac{nNO2 (1)}{9}$ = $\frac{1}{15}$ mol

  $\eqalign{
    & \% {m_{FeC{O_3}}} = {{0,2.116} \over {0,2.116 + {1 \over {15}}.88}}.100\%  = 79,82\%   \cr 
    & \% {m_{FeS}} = 100\%  – 79,82\%  = 20,18\%  \cr} $

  0
  2020-12-30T16:38:04+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo feco3 hno3 đặc nóng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )