Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của AC và BD, MN là trung điểm của OB và CD a) Chứng minh rằng góc AMN bằng 90 độ b) Chứng minh rằng A,M,N,D t

Question

Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của AC và BD, MN là trung điểm của OB và CD
a) Chứng minh rằng góc AMN bằng 90 độ
b) Chứng minh rằng A,M,N,D thuộc một đường tròn

0
Nick 2 years 2020-11-14T04:51:42+00:00 0 Answers 56 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )