Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC (E khác B và C), qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF, AI c

Question

Cho hình vuông ABCD. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC (E khác B và C), qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt CD tại F. Gọi I là trung điểm của EF, AI cắt CD tại K. Qua E kẻ đường thẳng song song với AB cắt AI tại G.
a) Tứ giác EGFK là hình gì? Tại sao?
b) Chứng minh rằng AK.CF = AC.AF
c) Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho BE = BM. Xác định vị trí của E trên cạnh BC sao cho diện tích tam giác DEM có giá trị lớn nhất.
[* Vì đây là bài Toán_TA , mình dịch thì nó ra vậy:)*]
⇒*BÀI GỐC* ↓ ↓
Given that ABCD is a square. Let E be a point to side BC ( E is different from B and C ), through A draw line perpendicular to AE intersects CD at F. Let I be the midpoint of EF, AI intersects CD at K. Through E draw line parallel to AB intersects AI at G.
a) What figure is quadrilateral EGFK? Why?
b) Prove that AK.CF = AC.AF
c) Let M be a point on the side BC such that BE=BM. Determine the position of E on the side BC such that the area of triangle DEM have the maximum value.
P/s: Mình đang cần gấp giải hộ giúp mình với ạ! Cho mình cảm ơn trước<3

in progress 0
Latifah 9 months 2021-04-24T20:49:45+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T20:50:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nhớ votte Mk 5 ???? và bình chọn câu trả lời hay nhất nha 

  cho-hinh-vuong-abcd-goi-e-la-diem-thuoc-canh-bc-e-khac-b-va-c-qua-a-ke-duong-thang-vuong-goc-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )