cho hình vuông ABCD điểm I nằm trong hình vuông sao cho góc IAB=IBA=15 độ . Chứng mình CID là tam giác đều

Question

cho hình vuông ABCD điểm I nằm trong hình vuông sao cho góc IAB=IBA=15 độ . Chứng mình CID là tam giác đều

0
niczorrrr 8 months 2021-05-10T04:48:04+00:00 0 Answers 4 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )