Cho hình vuông ABCD, cạnh a, tâm O. Tính độ dài vec tơ OA – BO ta có kết quả. A. a B. căn 2 a

Question

Cho hình vuông ABCD, cạnh a, tâm O. Tính độ dài vec tơ OA – BO ta có kết quả.
A. a B. căn 2 a C. a/2 D.2a

in progress 0
Jezebel 11 months 2020-11-01T00:16:37+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T00:18:01+00:00

  Gọi `I` là trung điểm của `AB`

  Ta có:

  `BO = OD = (\sqrt{a² + a²})/2 = (a\sqrt{2})/2`

  `IB = IA = a/2`

  `=> OI = sqrt{(a\sqrt{2})/2² – (a/2)²} = a/2`

  `=>` Chọn `C`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )