Cho hình vẽ Biết MN song song với PQ Tính Góc B

Question

Cho hình vẽ
Biết MN song song với PQ
Tính Góc B
cho-hinh-ve-biet-mn-song-song-voi-pq-tinh-goc-b

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-26T16:11:19+00:00 2 Answers 206 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T16:12:57+00:00

  Đáp án:

  `\hat{NBQ}=60^o`

  Giải thích các bước giải:

   Kẻ `BD`//`MN`

  `⇒\hat{NBD}+\hat{N}=180^o`

  `⇒\hat{NBD}=180^o-\hat{N}=180^o-20^o=160^o`

  Vì `BD`//`MN`

  Mà `MN`//`PQ`

  `⇒BD`//`MN`//`PQ`

  `⇒\hat{BDQ}+\hat{Q}=180^o`

  `⇒\hat{BDQ}=180^o-\hat{Q}=180^o-40^o=140^o`

  Ta có :

  `\hat{BDQ}+\hat{NBD}+\hat{NBQ}=360^o`

  `⇒\hat{NBQ}=360^o-\hat{BDQ}-\hat{NBD}=360^o-140^o-160^o=60^o`

  Vậy `\hat{NBQ}=60^o`

  cho-hinh-ve-biet-mn-song-song-voi-pq-tinh-goc-b

  0
  2020-11-26T16:12:58+00:00

  Đáp án:

  Từ `B` kẻ `Bz ║ MN`

  Ta có : 

  `Bz ║ MN => ∠ MNB = ∠ NBz` (so le trong)

  `=> ∠NBz = 20^o`

  Có `Bz ║ MN` mà `MN ║ PQ`

  `=> Bz ║ PQ`

  `=> ∠zBQ = ∠BQP` ( so le trong)

  `=> ∠zBQ = 40^o`

  `=> ∠B = ∠NBz + ∠zBQ = 20^o + 40^o = 60^o` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )