Cho hình vẽ : + biết a vuông góc với b ; b song song với c + chứng minh a vuông góc với c + biết E1 = 82° . tính số đo góc D1

Question

Cho hình vẽ :
+ biết a vuông góc với b ; b song song với c
+ chứng minh a vuông góc với c
+ biết E1 = 82° . tính số đo góc D1
cho-hinh-ve-biet-a-vuong-goc-voi-b-b-song-song-voi-c-chung-minh-a-vuong-goc-voi-c-biet-e1-82-tin

in progress 0
Eirian 1 year 2020-11-05T23:54:04+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:55:26+00:00

  Gọi cái góc trong kề vs góc D1 á là D2 nhé!!

  Có a vuông góc với b ; b song song với c

  `=>` a // b

  `=> hat{D_2}=hat{E_1}=82°`

  Mà `hat{D_2}+hat{D_1}=180°` (kề bù)

  `=> hat{D_1}=180°-82°=98°`

   

  0
  2020-11-05T23:55:48+00:00

  Vì b//c (gt)

  mà a ⊥ b (gt)

  ⇒ a ⊥ c 

  Vì b//c (gt) 

  ⇒ Góc E1 = Góc D1 ( so le trong)

  Mà góc E1 = $82^o$

  ⇒ Góc D1 = $82^o$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )