Cho hình vẽ a. Chứng minh m song song với n b. Tính góc BCD

Question

Cho hình vẽ
a. Chứng minh m song song với n
b. Tính góc BCD
cho-hinh-ve-a-chung-minh-m-song-song-voi-n-b-tinh-goc-bcd

in progress 0
Ben Gia 2 years 2020-11-26T15:47:53+00:00 2 Answers 124 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T15:48:57+00:00

  a) Vì $\left \{ {{AB⊥m} \atop {AB⊥n}} \right.⇒m//n$

  b) $m//n⇒BCD+CDA=180^0⇒BCD=180^0-110^0=70^0$ (trong cùng phía)

   

  0
  2020-11-26T15:49:16+00:00

  a) $n⊥AB$ mà $m⊥AB$

  $→m//n$

  b) $m//n→\widehat{ADC}+\widehat{BCD}=180^\circ$

  mà $\widehat{ADC}=110^\circ$

  $→\widehat{BCD}=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )