Cho hình thângBC(AB//CD)có DB là phân giác góc D; AE là Phân giác góc A (E thuộc DC) bt AE//BC , O là giao điển của AE vs BD . CMR a) AE vuông góc vs

Question

Cho hình thângBC(AB//CD)có DB là phân giác góc D; AE là Phân giác góc A (E thuộc DC) bt AE//BC , O là giao điển của AE vs BD . CMR
a) AE vuông góc vs BD?
b) AD // BE và AD = BE?
c) E là trung điểm CD ?
d) xác định dạng của tứ giác BCEO?
e) bt góc BEC=80° Tính các góc hthang ABCD?

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-22T10:53:11+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-22T10:54:40+00:00

    $\text{ ???????? }$

     

    cho-hinh-thangbc-ab-cd-co-db-la-phan-giac-goc-d-ae-la-phan-giac-goc-a-e-thuoc-dc-bt-ae-bc-o-la-g

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )