Cho hình thang cân ABCD đáy nhỏ AD vad đg cao = 2cm và Góc B=45 độ. Tính độ dài Véc tơ CB – vecto AD + vecto AC AB –

Question

Cho hình thang cân ABCD đáy nhỏ AD vad đg cao = 2cm và Góc B=45 độ.
Tính
độ dài Véc tơ CB – vecto AD + vecto AC
AB – AD – CB

0
12 months 2020-11-07T20:48:29+00:00 0 Answers 324 views 2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )