Cho hình thang ABCD . Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC , CD , AD . So sánh MNPQ và ABCD ?

Question

Cho hình thang ABCD . Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC , CD , AD . So sánh MNPQ và ABCD ?

in progress 0
Amity 9 months 2021-04-24T19:36:49+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T19:38:02+00:00

  Đáp án:

   MNPQ = 1/2 × ABCD

   

  0
  2021-04-24T19:38:33+00:00

  Đáp án:

   MNPQ= 1/2 x ABCD

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )