Cho hình thang ABCD . Góc A = góc D = 90 độ . Cho biết AB = 15 cm . AD = 20cm . Các đường chéo AC, BD vuông góc O 1. Tính OB , OD 2. Tính AC 3. Diện

Question

Cho hình thang ABCD . Góc A = góc D = 90 độ . Cho biết AB = 15 cm . AD = 20cm . Các đường chéo AC, BD vuông góc O
1. Tính OB , OD
2. Tính AC
3. Diện tích ABCd ?
Giúp iem với

0
Hưng Khoa 8 tháng 2020-11-01T15:57:22+00:00 0 Answers 32 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )