Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = a , CD = b . Trên AD lấy hai điểm E , F sao cho AE = EF = FD , trên BC lấy điểm M , N sao cho BM = MN = NC . Tính

Question

Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = a , CD = b . Trên AD lấy hai điểm E , F sao cho AE = EF = FD , trên BC lấy điểm M , N sao cho BM = MN = NC . Tính độ dài đoạn EM , FN theo a , b

in progress 0
Amity 8 tháng 2020-10-30T16:43:43+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  Ta có $AE=EF=FD, BM=MN=NC$

  $\to \dfrac{AE}{ED}=\dfrac{BM}{MC}(=\dfrac12), \dfrac{AF}{FD}=\dfrac{BN}{NC}(=2)$

  $\to EM//AB//CD, FN//AB//CD$

  $\to AB//EM//FN//CD$

  $\to ABNF, EMCD$ là hình thang

  Ta có $ E,M$ là trung điểm $AF, BN$ vì $EA=EF, MB=MN$

  $\to EM$ là đường trung bình hình thang $ABNF$

  $\to EM=\dfrac12(AB+FN)$

  Gọi $EM\cap AC=G$

  $\to \dfrac{EG}{DC}=\dfrac{AE}{AD}=\dfrac13\to EG=\dfrac13CD=\dfrac13b$

        $\dfrac{MG}{AB}=\dfrac{CM}{CB}=\dfrac23\to MG=\dfrac23AB=\dfrac23a$

  $\to EM=EG+GM=\dfrac13b+\dfrac23a$

  $\to \dfrac13b+\dfrac23a=\dfrac12(AB+FN)$

  $\to \dfrac13b+\dfrac23a=\dfrac12(a+FN)$

  $\to FN=\dfrac23b+\dfrac13a$

  cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-ab-a-cd-b-tren-ad-lay-hai-diem-e-f-sao-cho-ae-ef-fd-tren-bc-lay-die

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )