Cho hình lăng trụ đứng ABC .A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B ,BA=a’ .Tính VABC.A’B’C’ biết BB’=3a CB’=3a

Question

Cho hình lăng trụ đứng ABC .A’B’C’ đáy là tam giác vuông cân tại B ,BA=a’ .Tính VABC.A’B’C’ biết
BB’=3a
CB’=3a

0
King 1 year 2020-10-31T15:17:22+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )