cho hình hành ABCD. tia phân giác của A cắt dc tại M. tia phân giác C cắt ab tại N. Chứng minh: a,Tứ giác EFGH là hình bình hành. b, Các đườ

Question

cho hình hành ABCD. tia phân giác của A cắt dc tại M. tia phân giác C cắt ab tại N. Chứng minh:
a,Tứ giác EFGH là hình bình hành.
b, Các đường thẳng AC,MN,và BD đồng quy

in progress 0
Khải Quang 12 months 2020-11-07T22:07:45+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T22:09:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $AM$ là phân giác $\widehat{BAD}\to \widehat{DAM}=\widehat{MAB}=\dfrac12\widehat{BAD}$

              $CN$ là phân giác $\widehat{BCD}\to \widehat{BCN}=\widehat{NCD}=\dfrac12\widehat{BCD}$

  Do $ABCD$ là hình bình hành

  $\to\widehat{DAB}=\widehat{BCD}$

  $\to \widehat{BNC}=\widehat{NCD}=\widehat{MAB}$

  $\to CN//AM$

  Lại có $AB//CD\to AN//CM\to AMCN$ là hình bình hành

  b.Ta có $ABCD,ANCM$ là hình bình hành

  $\to AC\cap BD, CM\cap AC$ tại trung điểm mỗi đường

  $\to AC,MN,BD$ đồng quy tại trung điểm mỗi đường 

  cho-hinh-hanh-abcd-tia-phan-giac-cua-a-cat-dc-tai-m-tia-phan-giac-c-cat-ab-tai-n-chung-minh-a-tu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )