Cho hình chữ nhật ABCD có AD=8cm, DC=15cm. Vẽ DM vuông góc AC (M thuộc AC) cắt AB, CB tại N và I. a. Tính AC, DM và góc BMC b. CM: MD^2= MN.MI Vẽ h

Question

Cho hình chữ nhật ABCD có AD=8cm, DC=15cm. Vẽ DM vuông góc AC (M thuộc AC) cắt AB, CB tại N và I.
a. Tính AC, DM và góc BMC
b. CM: MD^2= MN.MI
Vẽ hình hộ mk ạ

0
Farah 1 year 2020-10-31T14:56:52+00:00 0 Answers 116 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )