cho hình chữ nhật ABCD biết ab=3/2 cd. nối a với c ; b với d .tính diện tích hình chữ nhật biết diện tích abm là 24 cm vuông

Question

cho hình chữ nhật ABCD biết ab=3/2 cd. nối a với c ; b với d .tính diện tích hình chữ nhật biết diện tích abm là 24 cm vuông

in progress 0
Amity 2 years 2020-11-26T16:06:58+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T16:08:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án:

  Ta có ABCD là hình chữ nhật =ab/bc mà M nằm trên AB ⇒ BM//CD

  Mà BM= 12 AB = BM=12 DC

  SMBC = 12 SMCD ( vì 2 tam giác chung chiều cao là chiều cao hình thang và BM=12 DC) 

  Mà 2 tam giác chung đáy MC = Chiều cao hạ từ đỉnh B= 12 chiều cao hạ từ đỉnh D 

  Ta có SBOC = 12 SMCD ( 2 tam giác chung đáy OC và chiều cao hạ từ đỉnh B=12 chiều cao hạ từ đỉnh D )

  Mà SBOC + SMCD = SBCD= SDOC = 23 SBDC = SDOC = 100 ( cm2 )

   

   

  0
  2020-11-26T16:08:22+00:00

  Đáp án:

  Ta có ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB//CD mà M nằm trên AB ⇒ BM//CD

  Mà BM= 12 AB ⇒ BM=12 DC

  SMBC = 12 SMCD ( vì 2 tam giác chung chiều cao là chiều cao hình thang và BM=12 DC) 

  Mà 2 tam giác chung đáy MC ⇒ Chiều cao hạ từ đỉnh B= 12 chiều cao hạ từ đỉnh D 

  Ta có SBOC = 12 SMCD ( 2 tam giác chung đáy OC và chiều cao hạ từ đỉnh B=12 chiều cao hạ từ đỉnh D )

  Mà SBOC + SMCD = SBCD ⇒ SDOC = 23 SBDC ⇒ SDOC = 100 ( cm2 )

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )