cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc (ABC) đáy ABC là tam giác vuông tại B. Gọi H K là hình chiếu của A lên SB SC cho SA=AB=BC=a a. Tính thể tích khối

Question

cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc (ABC) đáy ABC là tam giác vuông tại B. Gọi H K là hình chiếu của A lên SB SC cho SA=AB=BC=a
a. Tính thể tích khối chóp S.ABC
b. Tính thể tích khối chóp S.AHK

0
8 tháng 2020-10-30T19:14:19+00:00 0 Answers 51 views 0

Leave an answer