Cho hình bình hành ABCD. Gọi K, I lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi M, N là giao điểm của AI, CK với BD. Chứng minh AI = CK và DM=MN=NB

Question

Cho hình bình hành ABCD. Gọi K, I lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi M, N là giao điểm của AI, CK với BD. Chứng minh AI = CK và DM=MN=NB

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-10-22T00:30:51+00:00 1 Answers 183 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T00:32:34+00:00

  a)

  AK=1/2AB;

  CI=1/2CD 
  mà AB//=CD

  nên AK//=CI suy ra 
  AKCI là hình bình hành 
  do đó AI//CK 

  b)

  Theo câu a, AICK là hình bình hành

  ⇒ AK//CI. Khi đó , ta có:

  AM//IN và MK//CN

  Mặt khác, ta lại có:

  AI = IB,

  CK = KD theo giải thiết:

  ÁP dụng định lý đường trung bình vào tam giác ABM, DCN ta có:

  ta có:

  MN=NB

  DM=MN

   ⇒ DM = MN = NB

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )