Cho hình bình hành ABCD . Gọi E là TĐ của AB , F là TĐ của CD , DE cắt AC ở I , BF cắt AC ở K . Chứng minh : AI = IK = KC

Question

Cho hình bình hành ABCD . Gọi E là TĐ của AB , F là TĐ của CD , DE cắt AC ở I , BF cắt AC ở K . Chứng minh : AI = IK = KC

0
Gerda 1 year 2020-10-21T16:26:53+00:00 0 Answers 41 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )