Cho hàm số y = (m+1)x + m (với m# -1) có đồ thị là đường thẳng (d). Tìm giá trị của m để đường thảng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1. T

Question

Cho hàm số y = (m+1)x + m (với m# -1) có đồ thị là đường thẳng (d).

Tìm giá trị của m để đường thảng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1.
Trên mặt phẳng có tạo độ Oxy, vẽ đường thẳng (d) với giá trị m tìm được ở câu 1.
Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = 3x + 2 ại một điểm nằm trên trục hoành.

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-22T10:38:54+00:00 2 Answers 320 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T10:39:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ =1 => tung độ gốc =1 <=> m=1
  ptđt: y=2x+1
  b)
  y=2x+1
  x=0 => y=1
  y=0 => x=-1/2

  Đtđt qua 2 điểm A(0,1) và B(-1/2,0)

  Hai đt cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành nên tung độ y=0
  <=> 0=3x+2
  <=>x= -2/3
  Thế vào (d) ta được: 0=(m+1)(-2/3) +m
  <=> -(2/3)m +m =2/3
  m=2
  pt(d): y=3x+2

  1
  2020-11-22T10:40:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  y = (m+1)x + m (m# -1)

  a) Để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ =1 => tung độ gốc =1 <=> m=1

  ptđt: y=2x+1

  b) vẽ như hình

  y=2x+1

  x=0 => y=1

  y=0 => x=-1/2

  Đtđt qua 2 điểm A(0,1) và B(-1/2,0)

  c)Hai đt cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành nên tung độ y=0

  <=> 0=3x+2

  <=>x= -2/3

  Thế vào (d) ta được: 0=(m+1)(-2/3) +m

  <=> -(2/3)m +m =2/3

  m=2

  ptđt: y=3x+2

  cho-ham-so-y-m-1-m-voi-m-1-co-do-thi-la-duong-thang-d-tim-gia-tri-cua-m-de-duong-thang-d-cat-tru

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )