cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x-1 với mọi x thuộc r .Hàm số -f(x) có đạohàm là

Question

cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x-1 với mọi x thuộc r .Hàm số -f(x) có đạohàm là

in progress 0
Hải Đăng 9 months 2021-04-27T06:39:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T06:40:48+00:00

  Đặt $g(x)=-f(x)$

  $\to g'(x)=-f'(x)=-(x-1)=-x+1$

  cho-ham-so-f-co-dao-ham-f-1-voi-moi-thuoc-r-ham-so-f-co-daoham-la

  0
  2021-04-27T06:40:48+00:00

  Bạn tham khảo bài.

  *

  *

  $-$$f'(x)$ $=$ $-x$ $+$ $1$

  cho-ham-so-f-co-dao-ham-f-1-voi-moi-thuoc-r-ham-so-f-co-daoham-la

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )