cho hàm số bậc nhất y=ax+b. Tìm a và b biết đồ thị hàm số đi qua điểm M(-1;1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5

Question

cho hàm số bậc nhất y=ax+b. Tìm a và b biết đồ thị hàm số đi qua điểm M(-1;1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5

in progress 0
Farah 1 year 2020-10-31T03:32:59+00:00 2 Answers 137 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:34:09+00:00

  Vì đồ thị đi qua `M (-1; 1)`

  `=> x = -1; y = 1`

  Thay `x = -1; y = 1` vào hàm số, ta được:

  `a.(-1) + b = 1`

  `<=> -a + b = 1`         `(1)`

   Vì đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5:

  `=> x = 5; y  =0`

  Thay `x = 5; y = 0` vào hàm số, ta được:

  `=> 5a + b = 0`          `(2)`

  Từ `(1)(2)`, ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l}-a + b = 1\\5a + b = 0\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}a = -\dfrac{1}{6}\\b = \dfrac{5}{6}\end{array} \right.\) 

  Vậy `y = -1/(6)x + 5/6`

  0
  2020-10-31T03:34:14+00:00

  Đồ thị hàm số đi qua điểm $M(-1;1)$ $⇒1=a.(-1)+b.(1)$

  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5$⇒0=a.5+b.(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ pt: $\left \{ {{1=a.(-1)+b} \atop {0=a.5+b}} \right.⇔$ $\left \{ {{-a+b=1} \atop {5a+b=0}} \right.⇔$ $\left \{ {a=-{\frac{1}{6}} \atop {b =\frac{5}{6}}} \right.$ 

  Vậy $y=$$-\frac{1}{6}a+$ $\frac{5}{6}b$ 

  ——Tatatrana + học để làm gì ——–

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )