Cho hàm số bậc nhất `y=(1-3m)x+3m+2`, `m` là tham số, `mne1/3`. Tìm `M` để hàm số đã cho đồng biến trên `R` và đồ thị hàm số của nó cắt trục `Oy` tại

Question

Cho hàm số bậc nhất `y=(1-3m)x+3m+2`, `m` là tham số, `mne1/3`. Tìm `M` để hàm số đã cho đồng biến trên `R` và đồ thị hàm số của nó cắt trục `Oy` tại điểm `P(0;2)`

in progress 0
Thu Thảo 2 tháng 2021-04-22T07:25:44+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T07:26:58+00:00

  $y=(1-3m)x+3m+2$

  Hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$, hàm số đi qua điểm $(0;\,2)$

  $\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} 1-3m>0\\2(1-3m)+3m+2=0\end{array} \right.$

  $\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} m<\dfrac{1}{3}\\m=\dfrac{4}{3}\end{array} \right.$(Vô lí)

  Vậy không tồn tại giá trị của $ m$ để hàm số đã cho thoả mãn các điều kiện trên.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )