cho hàm sŁ y = (x + 2) (x2 − 3x + 3) có đồ thị (C). M»nh đ• nào dưới đ¥y đúng

Question

cho hàm sŁ y = (x + 2) (x2 − 3x + 3) có đồ thị (C). M»nh đ• nào dưới đ¥y đúng

in progress 0
Thiên Ân 3 months 2021-08-21T22:50:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T22:51:57+00:00

  Answer:

  fjifjfjjfjfjfjf

  Step-by-step explanation:

  ihhibbh3fiibf3bif

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )