Cho hai phân số có tổng bằng -3 và tích bằng 12/5 tính tổng các số nghịch đảo của hai phân số đó

Question

Cho hai phân số có tổng bằng -3 và tích bằng 12/5 tính tổng các số nghịch đảo của hai phân số đó

in progress 0
Thông Đạt 9 months 2021-04-27T12:44:40+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T12:45:46+00:00

  Gọi a/b và c/d là 2 phân số 

  Theo bài ra ta có :

     a/b+c/d=-3 và a/b×c/d=12/5

  ⇔ b/a+d/c

  = $\frac{-3}{12/5}$= -5/4

     Vậy tổng các số nghịch đảo của hai phân số đó là -5/4

  0
  2021-04-27T12:46:35+00:00

     a/b+c/d=-3 và a/b×c/d=12/5

  ⇔ b/a+d/c

  −312/5= -5/4

     Vậy tổng các số nghịch đảo của hai phân số đó là -5/4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )