Cho góc xOy và góc xOz là hai góc kề bù. Kẻ tia phân giác Ot của góc xOy và Ok của góc xOz. Chứng tỏ rằng Ot vuông góc với Ok. Các chuyên gia giúp e v

Question

Cho góc xOy và góc xOz là hai góc kề bù. Kẻ tia phân giác Ot của góc xOy và Ok của góc xOz. Chứng tỏ rằng Ot vuông góc với Ok. Các chuyên gia giúp e với ạ, em cảm ơn!!!!

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T11:28:28+00:00 2 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:29:41+00:00

  Bạn xem hình

  cho-goc-oy-va-goc-oz-la-hai-goc-ke-bu-ke-tia-phan-giac-ot-cua-goc-oy-va-ok-cua-goc-oz-chung-to-r

  0
  2020-10-31T11:30:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   do Ot là tia phân giác của góc xOy

  `⇒∠xOt=∠yOt=(∠xOy)/2 (1)`

  do Ok là tia phân giác của góc xOz

  `⇒∠xOk=∠zOk=(∠xOz)/2 (2)`

  từ (1)(2)`⇒∠xOt+∠xOk=(∠xOy+∠xOz)/2=180/2=90*`

  `⇒∠tOk=90* (đpcm)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )