Cho góc xOy số đo 50°, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy a. So sánh các độ dài OB và OC b. Tín

Question

Cho góc xOy số đo 50°, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy
a. So sánh các độ dài OB và OC
b. Tính số đo góc BOC.

in progress 0
Neala 9 months 2020-10-26T15:57:04+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-26T15:58:24+00:00

  Ox là đường trung trực của AB nên OA = OB.

  Oy là đường trung trực của AC nên OA = OC.

  Suy ra OB = OC.

  b) ∆AOB cân tại O (vì OA = OB).

  Suy ra ˆO1O1^= ˆO2O2^= 12ˆAOB12AOB^

  ∆AOC cân tại O (vì OA = OC)

  Suy ra ˆO3O3^= ˆO4O4^= 12ˆAOC12AOC^

  Do đó ˆAOBAOB^ +ˆAOCAOC^ = 2(ˆO1O1^+ˆO3O3^)

  = 2ˆxOyxOy^

  = 2.500

  =1000 

  Vậy ˆBOCBOC^ = 1000

  0
  2020-10-26T15:58:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chúc bạn làm tốt nha !!!

  cho-goc-oy-so-do-50-diem-a-nam-trong-goc-do-ve-diem-b-doi-ung-voi-a-qua-o-ve-diem-c-doi-ung-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )