Cho góc xOy, Om là tia phân giác Trên ox lấy điểm A , khấu điểm B sao cho oa=ob A, cm a đối xứng vs b qua om B, gọi c,d là hai điểm thuộc ox, sao cho

Question

Cho góc xOy, Om là tia phân giác
Trên ox lấy điểm A , khấu điểm B sao cho oa=ob
A, cm a đối xứng vs b qua om
B, gọi c,d là hai điểm thuộc ox, sao cho oc=od.cm ac=bd

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-07T23:01:24+00:00 1 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T23:03:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $OA=OB\to\Delta OAB$ cân tại $O$

  Vì $Om$ là tia phân giác $\widehat{xOy}\to Om$ là tia phân giác $\widehat{AOB}$

  Mà $\Delta OAB$ cân tại $O$

  $\to Om$ vừa là phân giác vừa là trung trực của $AB\to A,B$ đối xứng qua $Om$

  b.Ta có $OC=OD$

  Nếu $OC>OA\to OD>OB\to A,B$ nằm giữa $O,C$ và $O,D$

  $\to BD=OD-OB=OC-OA=AC$

  Tương tự với trường hợp $OC\le OA$

  cho-goc-oy-om-la-tia-phan-giac-tren-o-lay-diem-a-khau-diem-b-sao-cho-oa-ob-a-cm-a-doi-ung-vs-b-q

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )