cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy điểm A,B thuộc Ox sao cho OA

Question

cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy điểm A,B thuộc Ox sao cho OA

in progress 0
Kiệt Gia 8 months 2021-01-30T14:59:54+00:00 3 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-30T15:01:49+00:00

  a, Xét tam giác CBA và tam giác OAD có: 

   OB=OD

  Chung góc O

  Góc D1=góc B1(hai góc đồng vi) 

  =>tam giác CBA và tam giác OAD bằng nhau 

  =>AD=BC(hai cạnh tương ứng) 

  b,Do OB=OD mà OC cũng bằng OA 

  =>AB=CD

  Xét tam giác EAB và tam giác ECD có :

  AB = CD

  E1=E2(hai góc đối đỉnh) 

  A1=D1(hai góc so le trong) 

  =>Tam giác EAB và tam giác ECD bằng nhau 

  cho-goc-oy-khac-goc-bet-lay-diem-a-b-thuoc-o-sao-cho-oa-ob-lay-diem-c-d-thuoc-oy-sao-cho-oc-oa-o

  0
  2021-01-30T15:01:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Xét tam giac ADO va tam giac CBO có

                           OD=OB(gt)

                             Ô la goc chung

                           OA=OC(gt)

  Nen tam giac ADO=tam giac CBO(c.g.c)

  AD=CB(2 goc tương ứng)

   b.vi tam giac ADO= CBO nen ^B=^D

  xet tam gíac EAB  va  ECD co

  ^B =^D(cmt)

  ED=EB

  Ê1=Ê2(2 goc doi dinh)

  Nen tam giac EAB=tam giac  ECD(g.c.g)

  0
  2021-01-30T15:02:00+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho góc xoy khác góc bẹt các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )