Cho ⊥ góc xOy . Điểm A ∈ tia Ox. Kẻ tia Az ⊥ Ox (tia Az nẳm trong góc xOy ) a)Vì sao Oy ║ Az ? b)Gọi Om,An lần lượt là tia phân giác của góc xOy v

Question

Cho ⊥ góc xOy . Điểm A ∈ tia Ox. Kẻ tia Az ⊥ Ox (tia Az nẳm trong góc xOy )
a)Vì sao Oy ║ Az ?
b)Gọi Om,An lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc xAz.Chứng tỏ Om ║ An.

in progress 0
Tryphena 2 years 2020-11-14T06:40:19+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T06:41:59+00:00

  Đáp án:

   `a)`

  Ta có ` \hat{xOy} = 90^0`

   `=> Ox ⊥ Oy`

  Mà ` Ox ⊥ Az`

  ` => Oy //Az`

  `b)`

  ` Om` là phân giác

  ` => \hat{AOM} = 1/(2) \hat{xOy} = 1/(2). 90^0 = 45^0`

  ` An` là phân giác

  `=> \hat{xAn} =1/(2). \hat{xAz} = 1/(2). 90^0 = 45^0`

  ` => \hat{AOM} = \hat{xAn}`

  Mà hai góc này đồng vị

  ` => Om //AN`

  cho-goc-oy-diem-a-tia-o-ke-tia-az-o-tia-az-nam-trong-goc-oy-a-vi-sao-oy-az-b-goi-om-an-lan-luot

  0
  2020-11-14T06:42:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, theo bài ra ta có:góc xOy =90*

     suy ra góc xAz =góc zAO=90*

      góc xAy =AOx đều =90*(1)

    mà 2 góc ở vị trí sole trong(2)

   từ 1 và 2 suy ra Az //Oy

  b,ta có Am là tia phân giác của góc xOy suy ra góc xan= góc naz=90/2=45*

             on là tia phân giác của góc xoy suy ra góc yon = noa=90/2=45*

    mà góc xaz =góc xoy (theo phần a CM)

    suy ra góc naz =góc zan

     ta có  az //oy suy ra  góc zan =góc noa

      mà 2 góc ở vị trí so le trong

        suy ra om//an

   bạn tự vẽ hình nhé

   chú ý * là kí hiệu độ ví dụ 90* là 90 độ

                         

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )