Cho góc xOy = $90^{0}$. Lấy điểm A nằm bên trong góc, lấy điểm B đối xứng qua A qua Ox, C đối xứng với A qua Ox. C/m B, O, C là ba điểm thẳng hàng

Question

Cho góc xOy = $90^{0}$. Lấy điểm A nằm bên trong góc, lấy điểm B đối xứng qua A qua Ox, C đối xứng với A qua Ox. C/m B, O, C là ba điểm thẳng hàng

0
Ladonna 8 tháng 2020-10-29T07:47:58+00:00 0 Answers 37 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )