cho giao phối giữa bò đực lông đen với bò cái lông vàng .năm đầu sinh được 1 bêlông đen , năm sau sinh được 1 bê lông vàng .cũng bò đực lông đen trên

Question

cho giao phối giữa bò đực lông đen với bò cái lông vàng .năm đầu sinh được 1 bêlông đen , năm sau sinh được 1 bê lông vàng .cũng bò đực lông đen trên giao phối với bò cái lông đen lứa đầu sinh 1 bê đen, lứa sau sinh một bê vàng còn khi giao phối với bò cái thứ 3 sinh ra một bê vàng . Hãy biện luận và viết sơ dồ lai cho từng trường hợp trên.Biết tính trạng màu lông do 1 gen quy định

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-21T02:23:02+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T02:24:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  P1: đen x vàng => đen, vàng

  P2: Đen x đen => đen, vàng

  P3: Đen x ? => vàng

  từ P2: Đen x đen => vàng => đen trội hoàn toàn so với vàng

  A- đen; a- vàng

  Ở P1, P2, P3 đời con có lông vàng nên con lông đen có kiểu gen Aa; con lông vàng có kiểu gen aa

  0
  2020-11-21T02:25:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bò giao phối các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )