Cho em xin mẫu bản cam kết xin đi xe đạp điện ở trường

Question

Cho em xin mẫu bản cam kết xin đi xe đạp điện ở trường

in progress 0
Xavia 7 months 2021-06-22T14:27:08+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T14:28:09+00:00

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập- tự do- hạnh phúc

                                 BẢN CAM KẾT

  Nơi,ngày/tháng/năm

  Kính gửi:………….

  Em tên:………..

  Lớp:……………..

  lý do viết bản cam kết:……………………………………………………………………………………………………..

  Em hứa sẽ làm đúng các điều trên, nếu không làm đúng em sẽ bị……………

  Ký tên                       

  0
  2021-06-22T14:28:39+00:00

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập- tự do- hanh phúc

                                  BẢN CAM KẾT

   Kính gửi ban giám hiệu nhà trường 

  Em tên là :….

      Hôm nay là ngày : … Em xin cam kết với ban giám hiệu nhà trường sẽ đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm , chấp hành luật giao thông , nội quy của trường . 

                                                                                   Học sinh viết đơn 

                                                                                             …

                        mk xin ctlhn nha 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )